YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Ahmet Köse

Prof. Dr. Ahmet Köse

Ahmet Köse 1961 Yılında İstanbul’da Doğmuş, 1987 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Mezun Olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Yüksek Lisans Programından 1992 Yılında ve Doktora Programından da 1998 Yılında Mezun Olmuştur. Doktora Tez Konusu “Temsil Sorunu ve Temsil Sorununun Hisse Senetleri İ.M.K.B.’de İşlem Gören Şirketlerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerindeki Etkisini Test Etmeye Yönelik Bir Çalışma”dır.

1993 Yılında Bakü-Azerbaycan’da Bulunan Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsünde ve 1994-1995 Yıllarında A.B.D.’de bulunan Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign kampüsünde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2004 yılında Doçent ve 2010 yılında da profesör olmuştur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesinde Lisans Düzeyinde Finans Dersleri Veren Ahmet Köse, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde Lisans Üstü Düzeyinde Dersler Vermektedir. Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Bilimsel Toplantılara ve Kongrelere Katılan Ahmet Kösenin Finans Alanında Yayınlanmış Çeşitli Makale ve Bildirileri Vardır.

İşletme finansı, sermaye yapısı kuramları, temsil teorisi, finansal analiz, finansal piyasalar, menkul kıymet analizi ve değerleme, portföy teorisi, alternatif finans teknikleri konuları üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir. İngilizce bilen Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Prof. Dr. Belkıs Seval

Prof. Dr. Belkıs Seval

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden, Muhasebe ve Finansman Lisans Derecesi ile 1976 yılında mezun olduktan sonra, 1978 yılında aynı bölümden Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Derecesi aldı. “Türkiye’de Üretim Sektöründe Firmaların Sermaye Yapıları İçin Aldıkları Kararları Etkileyen Faktörler Ve Enflasyonun Bu Kararlar Üzerindeki Etkileri” konulu tezi ile 1981 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesinde Doktora programını tamamladı.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Finansı Anabilim Dalı’nda akademik kariyerine başlayan Belkıs Seval, 1985 yılında Doçent, 1996 yılında da Profesör olmuştur. 1998 – 2000 yıllarında ve de 2010 yılından buyana da İşletme Finansı Anabilim Dalı başkanlığını yapmaya devam etmektedir. Seval, aynı zamanda da Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Kurumsal Finansman, Finansal Analiz, Finans Teorisi, Sermaye Piyasaları, Uluslararası Finansman, Portföy Yönetimi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında dersler vermektedir.

Sermaye piyasaları ve kurumsal finansman konularında akademik ve profesyonel süreli yayınlarda çeşitli makalelerin yanında
– Bankacılıkta Kullanılan Formüller, Oranlar ve Analizler, 1989
– Kredi Yapılandırılması ve Kredi Yönetimi, 1990
– Finansal Planlama ve Tahmin – Bir El Kitabı, 1992
– Ticari Kredi Notlandırma Modeli – Bir Türkiye Çalışması, 1996
isimli eserleri bulunmaktadır.

Belkıs Seval DC Gardner Türkiye, CIBS’de ve Türkiye Bankalar Birliği’nde’de uzun yıllar finans konularında eğitim seminerleri vermiş ve danışmanlık yapmıştır.

 

Prof. Dr. İhsan Ersan

İstanbul Erkek Lisesi ve İ.Ü.İşletme Fakültesini bitirdikten sonra 1974-75 döneminde İngilterede İngiliz Bankacılığı üzerine incelemeler yaptı.1980-82 yılları arasında Zürih’de İsviçre Bankacılık Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışıp, “İsviçre Bankalarının Dış İşlemleri”konulu doçentlik çalışmasını tamamladı. “Finansal Ürünler Üzerine Vadeli İşlemler”adlı çalışması ile 1996 yılında profesör oldu. “Euro-pazarlar ve Türkiye”, “Bankalarda DövizYönetimi”, “Finansal Türevler” adlı yapıtlarının yanısıra uluslararası bankacılık ve finans alanında çok sayıda çalışmaları yayımlanan Dr.Ersan önde gelen bankaların eğitim programlarında,IMKB tarafından düzenlenen “Vadeli İşlemler “programında görev yaptı.İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsünde MBA ve MS programlarında öğretim üyesi ve program direktörü olarak yer aldı.Türkiye Bankalar Birliğinde finansal krizler ve risk yönetimi konularında sürekli seminerler veren Dr.Ersan halen İ.Ü.İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.Prof. Dr. Fatih
YILMAZ

Fatih Yılmaz 1969 yılında İstanbul’da doğmuş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce Program) lisans programından, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe- Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Yüksek lisans tez konusu “Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Uygulamalarla Karşılaştırılması”dır. 1998 yılında da İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Denetim Doktora Programından mezun olmuştur. Doktora tez konusu ise “Çok Uluslu Şirketlerde Mali Tabloların Farklı Para Birimlerine Dönüştürülmesi”dir. 2000 yılında aynı fakültenin Muhasebe Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. 2004 yılında Doçent unvanını almıştır. 2011 yılında da Profesörlüğe yükseltilmiştir.

İ.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı, İ.Ü.İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı, İ.Ü. Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyeliği ve İ.Ü.İ.F. İşletme İktisadı Enstitüsü müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1996-1997 yıllarında A.B.D.’de bulunan Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign kampüsünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış ve çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2006-2007 Akademik yılında K.K.T.C.’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde ve Erasmus Programı kapsamında da Hollanda’da HAN Üniversitesi’nde dersler vermiştir. 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Ayrıca halen Boğaziçi Üniversitesi’nde de çeşitli muhasebe dersleri vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli bilimsel toplantılara katılmış ve bildiriler sunmuştur.

Avrupa Muhasebe Birliği (EAA), Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve IAAER üyesidir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nda Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda da “Çalışma ve Danışma Komisyonu”nda başkanlık yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinde halen yönetim kurulu üyesi olarak yapmaktadır.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nda (IFAC) Uygunluk Komitesi’nde de 2002-2003 yıllarında Teknik Danışman olarak görev yapmıştır. Avrupa Muhasebe Birliği’nde 2009 – 2010 yıllarında İcra Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Ergün Eroğlu

İlk ve orta öğrenimini Adana ve İstanbul’da bitirerek, 1989 yılında İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra iş hayatında Elektrik Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladıktan sonra 2005 yılında Yardımcı Doçent oldu. Doktora ve Yardımcı Doçentliği sırasında yapmış olduğu bilimsel yayınlar sonrası Ocak 2009 da Doç. Dr. unvanı aldı.

2014 Yılnda Profesör olan Ergün Eroğlu, halen İÜ İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’nda Matematik, İstatistik, Yöneylem Araştırması ve Proje Yönetimi gibi çeşitli dersleri vermektedir.