DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Fatih Semerciöz – İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. F. Lerzan Kavut – İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yakup Selvi – İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehpare Timor – İ.Ü. İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Seyhan Nişel – İ.Ü. İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 

Yrd. Doç. Dr. Güven Ordun – Davranış Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Selman Yılmaz – İ.Ü. İktisat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Tuna – İ.Ü. İktisat Fakültesi

Doç. Dr. Serhat Yanık – İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Başak Turan İçke – İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ayşegül Ekşit – SPK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Doç. Dr. Erk Hacıhasanoğlu – Borsa İstanbul Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü

Dr. Orcan Çörtük – Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Özgür Uysal – Merkezi Kayıt Kuruluşu Kaydi Sistem Müdür Yardımcısı

Alparslan Budak – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Serkan Karabacak – Sermaye Piyasası Lisanslama, Eğitim ve Sicil Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Engin Kurun – Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri

Güray Karacar – Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Koordinatörü

Dr. Haluk Yükler – Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Eğitim Çalışma Grubu Eş Başkanı